สินค้าและบริการ

โปรแกรมมีคุณลักษณะเด่นดังนี้ :

1.       สะดวกใช้งาน พนักงานบันทึกรายการขั้นต้น ไม่จำเป็นต้องจบบัญชี เนื่องจากโปรแกรมเชื่อมโยงไปยังบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ   ไม่ต้องประมวลผลทุกเดือน ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง

2.       การเชื่อมโยงโปรแกรมถึงกันได้ ทำให้ลดเวลาการทำงาน และไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เรียกรายงานต่าง ๆ หรืองบการเงินได้ทันที                        การเชื่อมโยงของโปรแกรม ทำให้การบันทึกการซื้อ ขาย รับเงิน จ่ายเงิน ทำเพียงขั้นตอนเดียว โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบธนาคาร ทำให้ผู้ใช้จะมีความสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องจัดทำการ์ดสินค้า การ์ดลูกหนี้ เจ้าหนี้อีกต่อไป 

3.       ใช้งานได้ทั้งกิจการ โรงงาน,ค้าปลีกและบริการ เช่น โรงงานผลิตสินค้า,ขายวัสดุต่าง ๆ ,รับเหมางานต่าง ๆ 

4.       มีรายงานต่าง ๆ ให้เลือกหลายแบบ ทั้งรายงานสินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ งบการเงิน วิเคราะห์การซื้อ การขาย       สามารถปรับงบการเงิน ให้รายงานงบต้นทุนผลิตได้     ปรับแบบรายงานหรือบิลต่าง ๆ ให้พิมพ์ในแบบฟอร์มเดิมของกิจการ     รายงานงบกำไรขาดทุนแต่ละโครงการ ฯลฯ

5.       ออกรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย, ใบแนบ ภ...3 และ ภ...53 ได้ (จากคุณลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องจัดทำรายงานใหม่ให้เสียเวลา

ค่าโปรแกรมและการให้บริการต่าง ๆ 

q โปรแกรม Version win 1 LAN-Thai.                   28,000.- บาท

q โปรแกรม  Version win 1 LAN-Thai-Eng.          34,000.- บาท

q โปรแกรม  Version win 1 Single-Thai.              19,000.- บาท

q โปรแกรม  Version win 1 Single-Thai.-Eng.    24,000.- บาท

q สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี                               5,000.- บาท

q วางระบบบัญชี           ราคาเริ่มต้นที่                     15,000.- บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริการหลังการขาย

1.       บริการตั้งค่าเริ่มต้นในโปรแกรมให้เหมาะกับกิจการ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเริ่มต้นการใช้งานได้ทันที

2.       ติดตั้งโปรแกรม พร้อมอบรมการใช้โปรแกรมในสถานที่ 2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง

3.       บริการต่อเนื่องของศูนย์

               3.1    จัดอบรมการใช้โปรแกรมฟรี 2 ท่าน ที่ศูนย์กรุงเทพฯ ระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8.45. -16.00.

               3.2    มีทีมปรึกษาและตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมให้กับผู้ใช้ ฟรีทางโทรศัพท์ 30 คู่สาย

               3.3    ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดและมีปัญหาโดยท่านส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ

 

Advertisements